Personvern

Oddsomatics personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder både for kunder hos Oddsomatic og for besøkende på våre nettsteder. Erklæringen beskriver hvordan Oddsomatic samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. I tillegg beskriver erklæringen kunders rettigheter og Oddsomatics plikter.

 1. Behandlingsansvarlig

Oddsomatic (OM) ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger kan du kontakte OMs behandlingsansvarlig på telefon 917 46 736.

 1. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

Oddsomatic behandler personopplysningene for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. Personopplysningene behandles med det formål å foreta sikker identifisering av kunden, yte service og produsere statistikk,

 1. Rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger

Det er frivillig å bli og å være kunde hos OM. Ved opprettelse av kundeforholdet samtykker du til at OM kan behandle dine personopplysninger. Kundeavtalen regulerer i tillegg behandling og prosessering av person-opplysninger. Ved inngåelse av samtykker i de fysiske kanalene godkjenner også kunden vilkårene som følger av kundeavtalen på gjeldende tidspunkt.

Inngåtte samtykker og gjeldende kundeavtale finner du på mine sider på Oddsomatics hjemmesider.

Du mottar ikke direkte markedsføringshenvendelser fra OM ved aksept av kundeavtalen. Dersom du ønsker nyheter og mer informasjon fra OM må du gi særskilt samtykke til dette.

 1. Hvilke personopplysninger behandles

Opplysningene som OM mottar om deg brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til de enhver tid gjeldende lover og regler. For å gjøre dette bruker vi ditt navn, adresse, bankkontonummer, telefonnummer og e-postadresse.

 1. Innsamling av opplysninger 

  Når kunden kjøper abonnement på tips, eller bruker OMs tjenester, lagrer og behandler OM disse dataene for å yte god service til deg som kunde, f.eks. hvis du har behov for kontakt med OM.

På OMs nettsider samt enkelte andre nettsider blir det benyttet informasjonskapsler. En informasjonskapsel (cookie) – er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handlevognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Dette gjør at vi bedre kan tilpasse websider til hver enkelt brukers behov og interesser.

 1. Frivillig å utlevere opplysninger

Gjennom å samtykke til Kundeavtalen gir du frivillig OM anledning til å bruke innsamlede data i våre tjenester. Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke og dermed si opp ditt kundeforhold. OM vil da slette registrerte opplysninger om deg jfr. kap. 8.

 1. Utlevering av opplysninger til tredjepart

OM legger til grunn at personopplysninger kan behandles av EU/ EØS-land, land godkjent av Europa-kommisjonen (EU) eller andre virksomheter som Oddsomatic godkjenner.

OM utlever normalt ikke dine personopplysninger til andre virksomheter. I enkelte tilfeller kan OM likevel velge å bruke tredjeparts leverandører for deler av behandlingen av dine opplysninger. I de tilfellene Oddsomatic har behov for å la en databehandler behandle dine personopplysninger, nyttes det en databehandleravtale mellom OM og leverandøren.

OM følger opp Databehandleravtalene nøye og gjennomfører egne sikkerhetsinspeksjoner ovenfor tredjepart leverandører for å forsikre oss om at dine personopplysninger blir lagret og behandlet på en sikker måte. OM stiller bla. forpliktende krav om at leverandørene ikke kan behandle kundens personopplysninger for andre formål enn det som er beskrevet i Databehandleravtalen.

 1. Sletting og lagring av dine opplysninger

OM lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som tidligere er beskrevet i denne erklæringen. Hvis en kunde avslutter sitt kundeforhold gjelder egne regler for sletting.

Lagringen av kundedata skjer i våre interne kundesystemer og analysesystemer. OM vurderer fortløpende behovet for lagring, sletting og anonymisering av personinformasjon og har etablert egne interne rutiner som beskriver disse prosessene.

 1. Kundens rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg.. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem korrigert, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Oddsomatic eller gjennom ‘mine sider’. Ønsker du å lese mer om personvern se www.datatilsynet.no.

Du har også rett til å motta personopplysningene vi har registrert om den enkelte kunden på et maskinlesbart format. Slike henvendelser må rettes til daglig leder og vil normalt bli behandlet innen 30 dager.

Dersom du mener at Oddsomatics behandling av personopplysninger er ulovlig eller på andre måter baserer seg på bruk av feil/ukorrekt informasjon, har du anledning til å protestere mot denne behandlingen og be om at dette stanses eller korrigeres. Slike henvendelser må i så fall rettes til daglig leder.

 1. Sikring av dine opplysninger

OM arbeider systematisk med å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå for behandlingen av personopplysninger.

For å bli kunde hos OM krever vi en identifisering av deg som kunde. Som del av kunde-registreringsprosessen må du fylle ut et standardskjema med dine personopplysninger. Du velger selv brukernavn og passord, men vi har lagt inn minimumskrav til passordets sikkerhet.

Som kunde har du også noen plikter. Utleverte ID-mekanismer må håndteres på en sikker måte, slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Oppgi aldri passord til noen andre – selv ikke bank, politi etc. Vi vil aldri be deg oppgi passord, verken på telefon eller e-post. Brukernavn og passord bør læres utenat.

 1. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å komme i kontakt med OM, enten vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller andre spørsmål knyttet til OMs behandling av personopplysninger, kan du som kunde kontakte enten:

Behandlingsansvarlig pr. e-post mailto:post@oddsomatic.no, eller ved å ringe 917 46 736.

Du kan også kontakte Datatilsynet hvis du ønsker å klage på Oddsomatics behandling av personopplysninger. Slike klager rettes i så fall skriftlig hit:
Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies)<br>slik at vi kan yte deg bedre service<br> Les mer

Om Cookies på våre nettsider

Dette er regulert i ekomlovens bestemmelse om vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du lenke til informasjon om hvilke cookies vi bruker. Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Klikk her for å se hvilke cookies vi bruker

Lukk